Page 10 - Gazeta Agronews Nr.14

GRZYBY
ZAGRAŻAJĄCE
KUKURYDZY
KUKURYDZA STAŁA SIĘ W OSTATNICH
LATACH JEDNĄ Z WAŻNIEJSZYCH ROŚLIN
ROLNICZYCH. JEST TO WIDOCZNE
W POWIERZCHNI JEJ ZASIEWÓW, KTÓRA
SYSTEMATYCZNIE WZRASTA, OSIĄGAJĄC
W LATACH 2012–2013 REKORDOWY PUŁAP
PONAD MILIONA HEKTARÓW.
10
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 14