Page 2 - Gazeta Agronews Nr.14

Tilmor
klucz
do bezpiecznego przezimowania
Optymalna kombinacja fungicydu i regulatora wzrostu,
biorąc pod uwagę narastające zagrożenie
ze strony patogenów chorobotwórczych jesienią
Zwiększona skuteczność zwalczania suchej
zgnilizny kapustnych
Zwalczanie wszystkich najważniejszych chorób rzepaku
Efekt regulacyjny, zapobieganie wyrastaniu
rzepaku w pęd, zwiększona zimotrwałość
Stymulacja wzrostu masy korzeniowej
Poprawa wigoru rośliny i kondycji całej plantacji
Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
PROMOCJA!
Przy zakupie
Tilmor 5 l – otrzymasz Proteus 1l
Tilmor 15 l – otrzymasz Proteus 3 l
Szczegóły u przedstawicieli regionalnych firmy Bayer