Page 22 - Gazeta Agronews Nr.14

JAK UPRAWIAĆ
RZEPAK OZIMY
RZEPAK OZIMY JEST WAŻNĄ ROŚLINĄ UPRAWIANĄ
W POLSCE. ABY OSIĄGNĄĆ DOBRY EFEKT
EKONOMICZNY, NALEŻY Z WIELKĄ STARANNOŚCIĄ
DBAĆ O PLANTACJĘ I PRZECIWDZIAŁAĆ WSZELKIM
POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM.
R
zepak ozimy jest bez wątpienia
jedną z najcenniejszych roślin
w strukturze zasiewów w Polsce, ale
też najtrudniejszą w uprawie. Wymaga
starannego przygotowania roli pod siew.
Nie można zapominać, że posiada bardzo
wysokie wymagania pokarmowe. Plon
rzepaku tworzy się jesienią, a podczas
wiosny ulega zmniejszeniu, najczęściej
z powodu niedostatecznej ilości składników
pokarmowych i wody, chorób i szkodników,
czy wylegania roślin. Okres wegetacji rzepaku
ozimego trwa 11 miesięcy i przez cały ten czas
narażony jest on na liczne choroby i żerowanie
różnych szkodników.
Prawidłowo prowadzona plantacja
rzepaku powinna być chroniona zgodnie
z sygnalizacją już od wczesnych stadiów
rozwojowych.
Monitoring i lustracja uprawy oraz analiza
aktualnych warunków pogodowych
to podstawowe narzędzie diagnostyczne
każdego plantatora. Rzepak jest dla rolników
profesjonalistów, którzy chcą i potrafią
uprawiać go tak, aby uzyskać wymierne
korzyści finansowe.
22
NUMER 14
TEMAT NUMERU