Page 26 - Gazeta Agronews Nr.14

NASIONA RZEPAKU –
OFERTA BLISKA KLIENTOM
P
rzez ostatnie lata nasz zespół zdobył duże
doświadczenie w tym zakresie. Również
wieloletnie inwestycje poczynione
przez firmę w program hodowlany przynosi
efekty w postaci nowych odmian. W Europie
Bayer posiada stacje hodowlane w Polsce,
Niemczech oraz Belgii. W naszym kraju stacja
prowadzi bardzo ambitny program hodowlany,
który dostarcza nowe odmiany mieszańcowe
rzepaku ozimego przystosowane do warunków
klimatyczno glebowych panujących w tej części
Europy.
Naszymi priorytetami przy tworzeniu nowych
odmian są:
maksymalizacja plonu,
wysoka zimotrwałość,
tolerancja na choroby,
tolerancja na niedobory wody.
Uprawa rzepaku jest przedsięwzięciem trudnym
i obarczonym ryzykiem niepowodzenia, dlatego
chcemy, aby nasze odmiany charakteryzowały
się tolerancją na czynniki pogodowo –
glebowe, o których mowa powyżej. Wtedy
ryzyko związane z niepowodzeniem w uprawie
rzepaku zostanie znacząco obniżone.
Ta strategia pozwala dostarczać naszym
klientom odmiany, które będą spełniały ich
oczekiwania dając wysokie plony w różnych
latach. W obecnym roku mamy również
przed sobą liczne wyzwania. Jednym
z ważniejszych jest zakaz stosowania zapraw
insektycydowych opartych na substancjach
czynnych z grupy neonikotynoidów. Nasiona
rzepaku ozimego zaprawione tylko zaprawą
fungicydową narażone są w okresie wschodów
i bezpośrednio po nich na bardzo poważne
zagrożenie ze strony szkodników glebowych
i nalistnych. Jako firma postanowiliśmy wyjść
naprzeciw naszym klientom i pomóc im
rozwiązać ten problem. Do wybranych odmian
rzepaku oferujemy insektycyd Decis Mega.
W tabelach znajduje się nasza aktualna oferta
odmianowa.
TOMASZ KOWAL,
BAYER CROPSCIENCE
TO JUŻ TRZECI ROK KIEDY FIRMA BAYER CROPSCIENCE
OFERUJE SWOIM KLIENTOM W POLSCE NASIONA RZEPAKU
JAREGO I OZIMEGO.
PUNCHER
HERKULES
AIXER
BELLEVUE
Typ
mieszaniec
zrestorowany
mieszaniec
zrestorowany
odmiana liniowa
odmiana liniowa
Zimotrwałość
b. dobra
b. dobra
b. dobra
b. dobra
Termin kwitnienia
średnio wczesny
średnio wczesny
średnio wczesny
średnio późny
Termin dojrzewania
średnio późny
średnio wczesny
średnio wczesny
średnio późny
Wysokość roślin
średnia/wysoka
średnia
niska
Średnia
Odporność na
wyleganie
dobra
dobra
b. dobra
b. dobra
Zdrowotność
b. dobra
dobra
b. dobra
b. dobra
Termin siewu
optymalny/opóźniony
optymalny/ opóźniony
optymalny
optymalny
Wymagania glebowe
b. dobre/średnie
b. dobre/ średnie
b. dobre/średnie/
słabsze
b. dobre/średnie/
słabsze
Rzepak ozimy - oferta ogólna dostępna u wszystkich dystrybutorów firmy Bayer CropScience.
26
NUMER 14
TEMAT NUMERU