Page 28 - Gazeta Agronews Nr.14

KILEO 400 SL – „TOTALNE
TORNADO NA CHWASTY”,
NOWOCZESNY HERBICYD
FIRMY F&N AGRO
KILEO 400 SL JEST DOLISTNYM HERBICYDEM O DZIAŁANIU
NIESELEKTYWNYM ( TOTALNYM) DO STOSOWANIA NA
ŚCIERNISKACH I W UPRAWACH SADOWNICZYCH.
H
erbicyd ten jest połączeniem 2 znanych
substancji aktywnych: glifosatu i 2,4 D,
ale w innowacyjnej formie zapewniającej
maksymalne wykorzystanie synergizmu
działania obu substancji bez negatywnego
wpływu jednej substancji na drugą. W skład
produktu dodatkowo wchodzi nowej generacji
adiuwant, który „wyciska” znacznie większą
moc z obu substancji aktywnych.
Glifosat jest pobierany poprzez zielone części
roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się w całej roślinie
i dociera do jej części podziemnych (korzeni,
rozłogów itp.) powodując ich zamieranie.
2,4-
D jest pobierany głównie przez liście,
a następnie szybko przemieszcza się w roślinie
i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D
wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej
odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie
substancje biologicznie czynne działają
skutecznie zarówno w części korzeniowej,
jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty
działania w postaci deformacji liści i pędów
są widoczne już po kilku dniach, następnie
rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Zalety preparatu Kileo 400 SL w stosunku
do samego glifosatu użytego solo
(
np. w formulacji 450 SL) w tych samych
dawkach substancji aktywnej na hektar:
szybsze działanie i zdecydowanie wyższa
skuteczność zwalczania perzu właściwego
zdecydowanie wyższa skuteczność
zwalczania trudnych chwastów
wieloletnich lub odpornych na glifosat,
takich jak skrzyp polny, ostrożeń polny,
przymiotno kanadyjskie czy powój polny
zdecydowanie szybsza skuteczność
zwalczania samosiewów rzepaku
i samosiewów zbóż
Spektakularne są również wyniki doświadczeń
porównawczych działania Kileo 400 SL
z kombinacją (mieszaniną zbiornikową)
preparatów o tej samej zawartości
substancji,które dowodzą jakości i innowacyjności
nowej formulacji oferowanego produktu.
Herbicyd nadaje się do użycia w systemach
o uproszczonej uprawie gleby, oraz gdy zależy
nam na szybkim zniszczeniu roślinności,
szczególnie 2-liściennej.
W zabiegach ścierniskowych pełna dawka
preparatu to 5,0 l/ha,jednakże w zależności
od poziomu zachwaszczenia oraz fazy
rozwojowej (wielkości) i występujących
gatunków chwastów dawkę można
zredukować nawet do 3,0 l/ha.
W sadownictwie herbicyd Kileo 400
SL polecany jest do utrzymanie pasów
herbicydowych pod koronami drzew (2-3
zabiegi w sezonie). Zalecane dawki:
A) 4,0-4,5 l/ha na małe chwasty (ok. 5-10 cm
wys.)
28
NUMER 14
TEMAT NUMERU