Page 29 - Gazeta Agronews Nr.14

Dawka na hektar powierzchni opryskiwanej
czyli na ok. 2 ha sadu, która odpowiada
powszechnie stosowanej mieszance:
3,0
l/ha glifosatu 360 SL + 2,5 l/ha MCPA
w formulacji 300 SL
B) 5,0-6,0 l/ha na duże chwasty (>15 cm),
lub przy przewadze chwastów uciążliwych
i trudnych do zwalczania, jak: skrzypy,
wierzbownica, mniszek, ostrożeń, przymiotno.
Niska zawartość glifosatu w preparacie
Kileo400 SL (240 g w 1 litrze preparatu),
a jednocześnie wysoka skuteczność,
również na chwasty 2-liścienne odporne
na tę substancję, prowadzi do redukcji zużycia
glifosatu i stawia preparat Kileo 400 SL w
elitarnej grupie Nowoczesnych Herbicydów
w świetle obecnych wymagań pod kątem
Integrowanej Ochrony Roślin.
GRZEGORZ WIESZOŁEK
Dział Doświadczeń
F&N Agro Polska
29
TEMAT NUMERU
Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
HERBICYD
Totalne tornado na chwasty…
Preparat chwastobójczy o działaniu nieselektywnym (totalnym)
do stosowania na ścierniskach i w uprawach jabłoni