Page 30 - Gazeta Agronews Nr.14

KWESTIA
BEZPIECZEŃSTWA
PASZ NA RYNKU
KRAJOWYM
PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE
CHARAKTERYZUJE SIĘ SYSTEMATYCZNYM
WZROSTEM. OD 2000 ROKU PRODUKCJA WZROSŁA
AŻ DWUKROTNIE. WYSTĘPUJE JEDNAK DUŻE
ZRÓŻNICOWANIE JEŚLI CHODZI O PRODUKCJĘ PASZ
DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT.
I TAK NP. PRODUKCJA PASZ DLA TRZODY WZROSŁA
ZALEDWIE O KILKA PROCENT, DLA BYDŁA
MLECZNEGO – PRAWIE 3-KROTNIE, DLA DROBIU –
WZROSŁA 2,5-KROTNIE.
30
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
NUMER 14