Page 38 - Gazeta Agronews Nr.14

ZALECENIA
W ODCHOWIE
PROSIĄT
PRZYJŚCIE NA ŚWIAT PROSIĄT
POWINNO BYĆ POPRZEDZONE
WŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM
Z LOCHĄ PRZED PORODEM. LOCHA
POWINNA BYĆ WPROWADZONA
DO PORODÓWKI MINIMUM
NA TYDZIEŃ PRZED SPODZIEWANYM
TERMINEM PORODU.
O
kres ten pozwala na jej aklimatyzację
w nowym otoczeniu i wytworzenie
ciał odpornościowych przeciwko
drobnoustrojom występującym w tym
środowisku. Opóźnienie we wprowadzeniu
lochy do porodówki prowadzi do osłabienia
odporności noworodków, co może być
przyczyną występowania biegunek
w pierwszych dniach ich życia. W ostatnim
okresie wysokiej ciąży powinniśmy również
przeprowadzić zabieg odrobaczania.
W związku z tym, że jaja nicieni wydalane
są przez 4-5 dni po podaniu leku, odrobaczanie
należy najpóźniej przeprowadzić na pięć
dni przed przeniesieniem loch do kojcy
porodowych.
Stosując zabieg odrobaczania powinniśmy
pamiętać o doborze odpowiedniego leku, który
nie powinien być szkodliwy dla lochy, a przede
wszystkim dla nienarodzonych prosiąt.
Przed wykonaniem zabiegu odrobaczenia
powinniśmy także zaszczepić lochy, nie później
niż dwa tygodnie przed porodem zgodnie
z prowadzonym i ustalonym z lekarzem
weterynarii programem szczepień. Odbywające
się porody powinny być dozorowane
i nadzorowane przez obsługę. Istotnym
elementem jest obserwacja długości trwania
całego porodu oraz czas odstępu między
kolejnymi rodzącymi się prosiętami. Poród
nie powinien trwać dłużej niż 6-7 godzin,
a przerwy pomiędzy rodzącymi się prosiętami
38
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
NUMER 14