Page 4 - Gazeta Agronews Nr.14

NAJNOWSZE
TRENDY
W OCHRONIE ZBÓŻ
POCZĄTEK ROKU 2014, TO PIERWSZY SEZON
WEGETACYJNY OBEJMUJĄCY UPRAWĘ I PIELĘGNACJĘ
W RAMACH METOD INTEGROWANYCH.
TAKIE DZIAŁANIE BARDZIEJ JEST ZBLIŻONE
DO OBLIGATORYJNYCH WYTYCZNYCH NIŻ
DO TRENDÓW. NIEMNIEJ JEDNAK NAWET
WYMUSZONE DZIAŁANIE W PEWNYM SENSIE
STAJE SIĘ TRENDEM.
M
etody integrowane w dziale
ochrony roślin zalecają maksymalne
obniżenie zużycia chemicznych
środków ochrony. Czy po półrocznym okresie
wejścia w życie nowych zarządzeń można
powiedzieć o wykształceniu się nowego
kierunku postępowania w ochronie zbóż przed
chwastami? Raczej nie, zwłaszcza że potężny
areał zbóż ozimych siany był jeszcze według
tradycyjnego systemu, a kontynuowanie
uprawy w nowym systemie trwa dopiero
od pierwszego stycznia bieżącego roku.
4
PRODUKCJA ROŚLINNA
NUMER 14