Page 42 - Gazeta Agronews Nr.14

ZASADY
PRAWIDŁOWEGO
PRZECHOWYWANIA
I SUSZENIA ZBÓŻ
ZBIÓR KOMBAJNOWY NIE ZAPEWNIA NISKIEGO
POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA ZIARNA. W DUŻYM
STOPNIU OBNIŻA SIĘ EFEKTYWNOŚĆ PROCESU
SUSZENIA I PODWYŻSZA JEGO KOSZT W WYNIKU
SUSZENIA DODATKOWEJ NIEPOTRZEBNEJ
MASY. UDZIAŁ ZANIECZYSZCZENIA URZĄDZEŃ
TRANSPORTOWYCH I KOMORY SUSZARNI WYWOŁUJE
ZAGROŻENIE NIEKORZYSTNYMI PROCESAMI
MIKROBIOLOGICZNYMI W ZIARNIE.
Czyszczenie ziarna
Czyszczenie ziarna i nasion ma na celu
oddzielenie z nich wszelkich zanieczyszczeń.
Oczyszczony materiał poddawany
jest następnie sortowaniu, czyli
rozdzieleniu na różne frakcje. Oba zabiegi
są przeprowadzane niemal w każdym
gospodarstwie, chociażby na krótko
przed siewami. W procesie czyszczenia
i sortowania nasion wykorzystuje się różnice
cech aerodynamicznych i geometrycznych -
wymiary, kształt itp. Cechami uzupełniającymi
są: masa właściwa, współczynnik tarcia,
tekstura powierzchni nasion, wytrzymałość
mechaniczna, właściwości elektryczne
i optyczne (kolor). Do najczęściej spotykanych
zespołów roboczych czyszczalni należą: sita,
separatory (rozdzielacze) pneumatyczne
i tryjery. Separatory pneumatyczne
wykorzystują różnicę właściwości
aerodynamicznych i gęstości pomiędzy
ziarnem celnym a zanieczyszczeniami. Dla
ziarna zbóż z zasady stosowane są urządzenia
sitowo-pneumatyczne i sitowo-pneumatyczne
wyposażone w tryjery. Urządzenia te mogą
być przewoźne lub stacjonarne. Mogą być
stosowane dla różnych gatunków ziarna
i nasion po dokonaniu odpowiednich regulacji
parametrów strugi powietrza. Aby uzyskać
42
TECHNOLOGIA ROLNA
NUMER 14